Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Aργυρή φιάλη αχαιμενιδικού τύπου
Κλείσιμο Παραθύρου
Εξωτερική άποψη της φιάλης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού