Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών
Το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς του Φιλίππου Β΄
Κλείσιμο Παραθύρου
Το βαρύτιμο στεφάνι του Φιλίππου Β'
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού