Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών
Το χρυσό διάδημα
Κλείσιμο Παραθύρου
Λεπτομέρεια από το διακοσμητικό μοτίβο
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού