Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών
Το χρυσό διάδημα
Κλείσιμο Παραθύρου
Λεπτομέρεια της φυτικής διακόσμησης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού