Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Μόνιμη έκθεση Μουσείου βασιλικών τάφων Αιγών
Η τεφροδόχος του Αλεξάνδρου Δ'
Κλείσιμο Παραθύρου
Η ασημένια υδρία και το εντυπωσιακό χρυσό στέφανι που βρέθηκε περασμένο στο λαιμό της
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού