Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκηναϊκή Συλλογή
Εγχειρίδιο με σκηνές κυνηγίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Εικονίζεται η κύρια όψη του εγχειριδίου με διακοσμητική παράσταση από κυνήγι λιονταριού
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού