Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Όστρακο μυκηναϊκού κρατήρα
Κλείσιμο Παραθύρου
Όστρακο μυκηναϊκού κρατήρα με παράσταση πλοίου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων