Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Σφραγιστικό δακτυλίδι με λατρευτική παράσταση
Κλείσιμο Παραθύρου
Μυκηναϊκό σφραγιστικό δαχτυλίδι με παράσταση λατρείας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων