Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Αρχαϊκή - κλασική τράπεζα προσφορών με τα αφιερώματα κατά χώραν
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της τράπεζας προσφορών
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων