Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Πλαστικό αγγείο σε σχήμα ανδρικής κεφαλής
Κλείσιμο Παραθύρου
Πλαστικό αγγείο, λήκυθος
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων