Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Ανάγλυφο προς την Αρτέμιδα
Κλείσιμο Παραθύρου
Αναθηματικό μαρμάρινο ανάγλυφο με παράσταση της Αρτέμιδος
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων