Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Μελαμβαφής αμφορέας με ερυθρόμορφη διακόσμηση
Κλείσιμο Παραθύρου
Αττικός ερυθρόμορφος αμφορέας με φυτική διακόσμηση στη ζώνη του λαιμού
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων