Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Κράνος ιλλυρικού τύπου
Κλείσιμο Παραθύρου
Χάλκινο κράνος ιλλυρικού τύπου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων