Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Πυξίδα τύπου Φικελλούρων
Κλείσιμο Παραθύρου
Την κύρια ζώνη του ώμου κοσμούν πέρδικες- το αγαπημένο διακοσμητικό μοτίβο των αγγείων τύπου Φικελλούρων.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού