Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Ο Παλαιοχριστιανικός ναός
Ψηφιδωτό δάπεδο
Κλείσιμο Παραθύρου
Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό δάπεδο βασιλικής
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού