Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Αγαλματίδιο Αφροδίτης απολουομένης
Κλείσιμο Παραθύρου
Πρόσθια όψη του αγαλματιδίου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού