Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου
Ρυτό σε σχήμα τρίτωνα
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο τρίτωνας των Μαλίων
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων