Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου
Θεά της Μύρτου
Κλείσιμο Παραθύρου
Η θεά της Μύρτου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων