Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου
Στεφάνι σε κεφάλι αθλητή
Κλείσιμο Παραθύρου
Μπροστινή όψη της κεφαλής με το χρυσό στεφάνι
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων