Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Κεφαλή Ηλίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Πρόσθια όψη της κεφαλής
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού