Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Επιτύμβια στήλη Κριτούς και Τιμαρίστας
Κλείσιμο Παραθύρου
Πρόσθια όψη της στήλης
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού