Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου
Μελανόμορφη λακωνική υδρία
Κλείσιμο Παραθύρου
Στο κέντρο της κύριας διακοσμητικής ζώνης απεικονίζεται η μονομαχία δύο πεζών ηρώων, του Δεινομάχου και του Αρχιλοχίδα.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού