Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μυκηναϊκή Συλλογή
Αγγείο σε σχήμα πάπιας
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του αγγείου από ορυκτό κρύσταλλο
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού