Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου
Ψηφιδωτό δάπεδο βασιλικής
Κλείσιμο Παραθύρου
Ψηφιδωτό δάπεδο από το Πρεσβυτέριο της πεντάκλιτης βασιλικής Λαυρίου. Αίθριο Μουσείου Λαυρίου
© Β ΕΠΚΑ - ΤΑΠ