Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
Αιγυπτιάζον άγαλμα
Κλείσιμο Παραθύρου
Αιγυπτιάζον άγαλμα από το αιγυπτιακό ιερό της Μπρεξίζας
© Β΄ ΕΠΚΑ
© B. Σταματοπούλου