Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
Άγαλμα θεότητας
Κλείσιμο Παραθύρου
Άγαλμα ξαπλωμένης θεότητας
© Β ΕΠΚΑ