Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου
Σφραγιστικό δακτυλίδι με σκηνή δενδρολατρείας
Κλείσιμο Παραθύρου
Χρυσό δαχτυλίδι με σκηνή λατρείας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Εκδοτική Αθηνών