Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου
Ερυθρόμορφη πελίκη
Κλείσιμο Παραθύρου
Κύρια όψη της πελίκης με παράσταση άνδρα και εφήβου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων