Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικής Συλλογής Γαλαξειδίου
Κάτοπτρο
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του χάλκινου πτυσσόμενου κατόπτρου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων