Θεισόα
Θέμις
Θεοδώρα
Θεόδωρος ο Σάμιος (6ος αι. π.Χ.)
Θεόδωρος ο Φωκεύς (4ος αι. π.Χ.)
Θεόδωρος Ουρίας (18ος αι.)
Θεόδωρος Πουλάκης
  Θεοφάνης Μπαθάς Στρελίτζας (περ. 1500-1559)
Μοναχός και σημαντικός αγιογράφος, που θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής στη ζωγραφική. Γεννήθηκε στην Κρήτη και πρέπει να έγινε μοναχός μετά το γάμο του, που του άφησε δύο παιδιά, επίσης αγιογράφους, το Συμεών και το Νεόφυτο. Την αγιογραφία διδάχθηκε στην Κρήτη, καθώς στα εργαστήρια του νησιού, στα τέλη του 15ου - αρχές του 16ου αιώνα, οι ζωγράφοι ειδικεύονταν στη μαζική παραγωγή φορητών εικόνων και ορισμένοι από αυτούς προσκαλούνταν για να εργασθούν από μοναστικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Ο Θεοφάνης, το 1527, κλήθηκε στα Μετέωρα για να διακοσμήσει το καθολικό του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά. Αυτή ήταν η αρχή της σταδιοδρομίας που τον ανέδειξε ως τον αρχηγό και το σημαντικότερο εκπρόσωπο του νέου ρεύματος της αγιογραφίας, της λεγόμενης Κρητικής Σχολής. Μαζί με τα δύο του παιδιά εργάσθηκε στο Άγιον Όρος, όπου το 1535 αγιογράφησε το καθολικό της Μεγίστης Λαύρας και το 1545 το καθολικό και την τράπεζα της μονής Σταυρονικήτα, μαζί με το γιο του Συμεών. Στο Θεοφάνη αποδίδεται μέρος, τουλάχιστον, της διακόσμησης της τράπεζας της Λαύρας καθώς και σειρά εικόνων στο Άγιον Όρος. Στον Άθω παρέμεινε ως μοναχός της Μεγίστης Λαύρας μέχρι το 1558 και πέθανε ένα χρόνο αργότερα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Θεοφύλακτος
Θεσσαλονίκη
Θησέας