ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Κ΄ ΕΠΚΑ
Η Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού
Η Αρχαιολογική Συλλογή Ερεσού στεγάζεται σε ένα λιθόκτιστο κτίριο, εμβαδού 41 τ.μ., με παρακείμενο ημιυπαίθριο χώρο, εμβαδού 29 τ.μ. και ευρύχωρο προαύλιο.

Η έκθεση στο κτίριο διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: α) θρησκεία και λατρεία (αναθηματικά ανάγλυφα και ολόγλυφα έργα) β) ταφικά έθιμα (επιτύμβιες στήλες, πήλινη σαρκοφάγος στον τύπο των κλαζομενιακών, κτερίσματα) και γ) καθημερινή ζωή (αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν το δημόσιο και ιδιωτικό βίο).

Στον υμιυπαίθριο χώρο εκτίθενται ευμεγέθη αρχιτεκτονικά μέλη (βάσεις και σφόνδυλοι κιόνων, ιωνικά και δωρικά κιονόκρανα, τμήματα ζωφόρων και γείσων), αναθηματικά ανάγλυφα και βωμοί ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων ενώ έχει προβλεφθεί χώρος για την έκθεση τμήματος ψηφιδωτού δαπέδου ρωμαϊκών χρόνων.

Στον προαύλιο χώρο εκτίθενται σαρκοφάγοι, βάθρα, επιγραφές και ολόγλυφα έργα.

Παρακείμενο κτίριο, εμβαδού 31 τ.μ., το οποίο στέγαζε ως το 2000 την Παλαιά Συλλογή, λειτουργεί πλέον ως χώρος αποθήκευσης αρχαίων κεραμικών και μαρμάρινων αντικειμένων.
Συντάκτης
Παναγιώτης Πόλης, αρχαιολόγος