ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το αρχοντικό Ταβανιώτη κτίστηκε ανάμεσα στα 1880 και 1885 από τον Παρράσιο Ταβανιώτη. Στο ισόγειο το χαμώι χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα και άλλες καλοκαιρινές εργασίες. Το κατώι είχε πατητήρι στη ΝΔ του γωνία, χτιστά αμπάρια για ελιές και πιθάρια για κρασί και λάδι. Στον όροφο η δυτική και η νότια πλευρές του χαγιατιού και της σάλας προβάλλουν σε σαχνισιά (κλειστοί εξώστες). Η ξύλινη στέγη είναι τετράρριχτη στον κύριο οικοδομικό πυρήνα και τρίρριχτη στις προεξοχές του χαγιατιού δυτικά και νότια.Οι εργασίες αποκατάστασης περιέλαβαν αποτύπωση του κτιρίου, αντικατάσταση των μεταγενέστερων αρμολογημάτων και επιχρισμάτων, αντικατάσταση των σάπιων ξυλοδεσιών στις λιθοδομές, αφαίρεση των νεότερων προσκτισμάτων, αποκατάσταση των σαχνισιών, μερική ανακατασκευή των τσατμαδότοιχων (τοίχοι από ξύλινο σκελετό γεμισμένο με πέτρες, τούβλα ή λάσπη) και μπαγδατότοιχων (τοίχοι από πηχάκια με σοβά για την επένδυση ξύλινου σκελετού), αντικατάσταση της παλιάς ξύλινης στέγης και των κεραμιδιών της, επισκευή-ανακατασκευή πορτο-παραθύρων, ξύλινης σκάλας, ξύλινων δαπέδων και ταβανιών ορόφου, αποκατάσταση τζακιών και αυλής, επισκευή περιβόλου.Το αποκατεστημένο αρχοντικό φιλοξενεί την έκθεση αρχαιοτήτων με θέμα Η Μαρώνεια και ο Ίσμαρος από τα Προϊστορικά μέχρι τα Νεότερα Χρόνια. Η επίσκεψη αρχίζει απ? τον όροφο, ενώ η έκθεση στο ισόγειο διαρθρώνεται θεματικά σε πέντε ενότητες: αμφορείς-μαγειρικά σκεύη, ο οίνος και το συμπόσιο, όψεις της δημόσιας ζωής, θρησκεία, επιτύμβιες στήλες και ανάγλυφα αρχαίων, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων και αρχιτεκτονικά μέλη χριστιανικών ναών.
Συντάκτης
Χρύσα Καραδήμα