ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το καθολικό παρεκκλήσι της Παναγίας των Καρμελιτών βρίσκεται εντός τους αρχαιολογικού χώρου του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας. Κτίστηκε πάνω στη γέφυρα της ξηράς τάφρου, μεταξύ του 1636 και 1671 και ανήκε στην ομώνυμη αδελφότητα. Αναφέρεται ότι επί Βενετοκρατίας μετέφεραν εδώ τους καταδικασμένους σε θάνατο, 24 ώρες πριν από την εκτέλεσή τους.

Πρόκειται για απλό χώρο με ορθογώνια κάτοψη που χωρίζεται σε δυο μέρη από μια κιονοστοιχία δύο στηριγμάτων και καλύπτεται από δίκλινη στέγη. Τα στηρίγματα, δυο κίονες ραδινών αναλογιών με μονολιθικούς αρράβδωτους κορμούς και απλά κιονόκρανα με σχηματοποιημένα φύλλα στις γωνίες, πιθανότατα προέρχονται από παλαιότερο μνημείο.

Το παρεκκλήσι επισκευάστηκε επ? ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994 και σήμερα αποτελεί χώρο φιλοξενείας περιοδικών εκθέσεων.