ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Κέντρο περιλαμβάνει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με μελέτες για την ιστορία, λαογραφία, γλωσσολογία του εβραϊσμού της Ελλάδος. Επίσης δισκοθήκη-κασσετοθήκη με λαϊκά και δημοτικά τραγούδια των Ελλήνων Εβραίων. Ακόμη διαρκή έκθεση 300 φωτογραφιών και χαρτών της περιόδου 1880-1943, με θέματα από την ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, και μικρή πτέρυγα μουσείου, όπου εκτίθενται εβραϊκά λατρευτικά αντικείμενα, παραδοσιακές ενδυμασίες, παλαιές εβραϊκές εφημερίδες και εκδόσεις.