ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Κέντρο εγκαινιάστηκε στις 26 Μαΐου 1985 και επιδιώκει να διασώσει και να προβάλει την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνικού Εβραϊσμού.