ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το εκθεσιακό υλικό του Μουσείου περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

Αρχιτεκτονικά μέλη από την Επαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην Εύα (Δολιανά Κυνουρίας).

Ευρήματα, κυρίως κεραμικά από νεκροταφεία ελληνιστικών χρόνων.

Μικροαντικείμενα και νομίσματα από διάφορες περιοχές της Κυνουρίας.

Επιγραφές από διάφορες θέσεις της Κυνουρίας.