ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο στεγάζεται σε κτήριο τοπικού παραδοσιακού ρυθμού που είχε χρησιμοποιηθεί σαν διδακτήριο (Σχολή Καρυτσιώτη), από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα. Παραχωρήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων από τον Δήμο Άστρους και μετά από σημαντικές επισκευές και συντηρήσεις μετατράπηκε σε Μουσείο της Κυνουρίας από τον Εφορο Αρχαιοτήτων κ. Θ. Σπυρόπουλο, το έτος 1985. Διαθέτει επίσης μεγάλο αύλειο χώρο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αρχαιολογικό πάρκο και έκθεση.