ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η έκθεση είναι διαχρονική και περιλαμβάνει ευρήματα που καλύπτουν ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική εποχή έως και τα μεσαιωνικά χρόνια.