ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο περιλαμβάνει τις εξής συλλογές:

- Aρχαιολογική συλλογή ευρημάτων κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου,

- Bυζαντινή συλλογή,

- Λαογραφική συλλογή.