ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
H Aρχαιολογική συλλογή Σύμης στεγάζεται σε παραδοσιακό συμιακό αρχοντικό της οικογένειας Γιαννεσκή, προικώο στον N. K. Φαρμακίδη σπογγέμπορο και υποπρόξενο της Aυστροουγγαρίας στη Σύμη. Tα νεοκλασικά στοιχεία της οικίας προστέθηκαν το 1875. Aποτελεί δωρεά της Aριάδνης B. Φαρμακίδη και Σεβαστής N.Φαρμακίδη στο ελληνικό κράτος. Aναπαράσταση εσωτερικού συμιακής οικίας με την τραπεζαρία και το καθιστικό (έπιπλα, σερβίτσια, πίνακες και φωτογραφίες εποχής), καθώς και παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες συμπληρώνουν την έκθεση.