ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, έργο του Φειδία και των μαθητών του, επιλέχθηκαν αντίγραφα πρωτότυπων γλυπτών που βρίσκονται εν μέρει στο Βρετανικό Μουσείο, (τα λεγόμενα "Ελγίνεια μάρμαρα") και εν μέρει στο Μουσείο Ακροπόλεως. Τα αντίγραφα κατασκευάστηκαν από σύγχρονα υλικά σε καινούργιες νέες μήτρες που παρήχθησαν με βάση την πλήρη σειρά εκμαγείων της συλλογής του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως που στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο Βάιλερ, δίπλα στο σταθμό.

Στο πρώτο επίπεδο του σταθμού εκτίθεται το αριστερό τμήμα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα που είχε θέμα τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία ενώπιον των θεών του Ολύμπου. Από τις σωζόμενες μορφές εκτίθενται ο Ήλιος με το άρμα του που ανατέλλει από τα κύματα, ο Διόνυσος, η Δήμητρα και η Κόρη, η Ήβη (ή Άρτεμις).

Στο ίδιο επίπεδο, σε προθήκες παρουσιάζεται έκθεση 85 αρχαίων αντικειμένων από την ανασκαφή στο χώρο του σταθμού. Η έκθεση αναπτύσσεται σε προθήκη μήκους 15 μ. και κατανέμεται σε τέσσερις ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές πτυχές της καθημερινής ζωής αλλά και του δημόσιου βίου των κατοίκων της περιοχής, στη μακρά ιστορική διαδρομή της (17ος αιώνας π.Χ - 10ος/12ος αιώνας μ.Χ).

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει "κτερίσματα" από την πρωταρχική χρήση της περιοχής ως νεκροταφείου από τους προϊστορικούς έως και τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους (17ος-9ος αιώνας π.Χ.). Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στο αρχαίο αττικό σπίτι και περιλαμβάνει ευρήματα σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων της συνοικίας που άνθησε εδώ, από τους κλασικούς μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους (πήλινα σκεύη, τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου, αναπαράσταση ενός κάθετου αργαλειού). Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στο εμπόριο προϊόντων και περιλαμβάνει μεγάλους οξυπύθμενους αμφορείς και η τέταρτη αποτελείται από θραύσματα μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων.

Στο δεύτερο επίπεδο του σταθμού, αναπαριστάνεται η στρωματογραφία της αρχαίας οδού Ι, ενός από τους έξι διασταυρούμενους αρχαίους δρόμους που αποκαλύφθηκαν στην ανασκαφή. Η οδός Ι ξεκινούσε από το θέατρο του Διονύσου με κατεύθυνση προς τα ΝΑ και είχε διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1000 χρόνων (4ος αιώνας π.Χ. - 7ος αιώνας μ.Χ.).

Στο τρίτο επίπεδο του σταθμού και σε μήκος 25 μ. σε κάθε αποβάθρα, εκτίθενται τμήματα από τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Το θέμα της ζωφόρου είναι η πομπή των Παναθηναίων, της σημαντικότερης γιορτής των Αθηναίων προς τιμήν της πολιούχου θεάς Αθηνάς. Αξιόλογο τμήμα της πομπής είναι οι ιππείς που απεικονίζονται στη δυτική, βόρεια και νότια πλευρά της ζωφόρου. Στη δυτική ζωφόρο, εικονίζεται η προετοιμασία των ιππέων. Το τμήμα αυτό εκτίθεται ολόκληρο στην αποβάθρα με κατεύθυνση προς τη Δάφνη. Στην αποβάθρα με κατεύθυνση προς Σεπόλια εκτίθεται απόσπασμα από τη βόρεια ζωφόρο, όπου εικονίζονται οι ιππείς να καλπάζουν σε φάλαγγες. Το μεγαλύτερο μέρος των λίθων του τμήματος αυτού βρίσκεται ακόμη στο Βρετανικό Μουσείο.