ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η αρχαιολογική έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο της αισθητικής πλαισίωσης του σταθμού του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (ΜΕΤΡΟ) "Ακρόπολις", που εγκαινιάστηκε από την πολιτεία στις 15 Νοεμβρίου 2000. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες εκθεμάτων: Αντίγραφα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, ευρήματα από την ανασκαφή που διενήργησε η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στον χώρο πριν από την κατασκευή του σταθμού, καθώς και αναπαράσταση της στρωματογραφίας ενός αρχαίου δρόμου.