ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο κτίσθηκε το 1970 και το 1978 άνοιξε για το κοινό. Αρχιτέκτονας του Μουσείου ο Παύλος Μυλωνάς.

Στις συλλογές περιλαμβάνονται:

Συλλογή ευρημάτων από το ιερό του Ποσειδώνα.

Συλλογή ευρημάτων από το ιερό του Παλαίμονα.

Συλλογή ευρημάτων από τον ελληνιστικό οικισμό Ράχης.

Συλλογή ευρημάτων από το αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών.