ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Μουσείο κτίσθηκε το 1970 και το 1978 άνοιξε για το κοινό. Αρχιτέκτονας του Μουσείου ο Παύλος Μυλωνάς.