ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Μόνιμη Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς λειτουργούσε έως τις 31.10.2018, όταν άρχισε να αποδομείται και αντικαταστάθηκε από την περιοδική έκθεση υπό τον τίτλο «Αρχαιολογία εν καιρώ πολέμου. Από τα χαρακώματα των μαχών ? στα σκάμματα των ανασκαφών», η οποία λειτουργεί από 11.11.2018 και έως 31.05.2019.

Η εν λόγω φορητή, πολυμεσική έκθεση υπογραμμίζει και γεφυρώνει τη μετάβαση του Μουσείου σε μια νέα αναβαθμισμένη κτιριολογική φάση και ένα νέο εκσυγχρονισμένη εκθεσιακό πρόγραμμα, τα οποία θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του επικείμενου έργου «Αναβάθμιση του Κτιρίου και Εκσυγχρονισμός των Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς», του οποίου η ολοκλήρωση προβλέπεται περί το τέλος του α' εξαμήνου του έτους 2021.

Με τη συγκεκριμένη έκθεση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς τιμά την συμβολή του τόπου του Κιλκίς στην εξέλιξη του Μακεδονικού Μετώπου και στην έκβαση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ενσωματώνοντας στις επικοινωνιακές (πολιτιστικές και εκπαιδευτικές) δράσεις της την πρόσφατη τοπική ιστορία και παρουσιάζοντας το νέο προφίλ της.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της έκθεσης χρειάστηκε η διαμόρφωση του αναγκαίου χώρου με τη μετακίνηση προς φύλαξη των μουσειακών αντικειμένων που μέχρι πρόσφατα εκτίθεντο σε δύο αίθουσες, και συγκεκριμένα, στον προθάλαμο του Μουσείου (: αίθουσα Α), όπου υπήρχαν ευρήματα από παραδόσεις ιδιωτών από προϊστορικές θέσεις της περιοχής και μια συλλογή από χάλκινα κοσμήματα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, των γνωστών, βιβλιογραφικά, αρχαιολογικών θέσεων αυτής της περιόδου από την ευρύτερη περιοχή του Αξιού, και στην αίθουσα (Γ), όπου υπήρχαν εκθέματα από την ανασκαφική έρευνα των νεκροταφείων της πόλης της αρχαίας Ευρωπού.

Αναλυτικότερα για το περιεχόμενο της έκθεσης βλ. «ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ»
Συντάκτης
Δρ. Γεωργία Στρατούλη
Δρ. Σταμάτης Χατζητουλούσης