ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στις αίθουσές του εκτίθενται ανασκαφικά, αλλά και τυχαία ευρήματα από παραδόσεις ιδιωτών, αγγεία, γλυπτά, νομίσματα και κοσμήματα, που προέρχονται από αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής.

Το μικρό σε διαστάσεις κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου περιλαμβάνει τρεις αίθουσες εκθέσεων με προθήκες, με επιτοίχια ή στημένα σε βάσεις αγάλματα και αναρτημένους πίνακες εποπτικού υλικού, που ακολουθούν χρονολογική, κατά το δυνατόν, διάταξη και διαμορφωμένο αύλειο χώρο, στο κέντρο του οποίου έχει διαμορφωθεί κλιμακωτή κρηπίδα για την έκθεση ογκωδών γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών.

Η περιήγηση αρχίζει από τον προθάλαμο, συνεχίζει στην αίθουσα των ανασκαφικών ευρημάτων της Εποχής του Σιδήρου από το Παλιό Γυναικόκαστρο και καταλήγει στην αίθουσα των ιστορικών χρόνων, όπου παρουσιάζονται αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους (κτερίσματα) και αντικείμενα καθημερινής ζωής από τους δύο σημαντικότερους χώρους την Ευρωπό και το Παλατιανό, όπου έχουν πραγματοποιηθεί ανασκαφικές εργασίες.Στον Προθάλαμο (αίθουσα Α), σε δύο προθήκες, εκτίθενται ευρήματα από παραδόσεις ιδιωτών από προϊστορικές θέσεις της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αξιόλογα ειδώλια των νεότερων νεολιθικών χρόνων από την Κολχίδα και η συλλογή των λίθινων εργαλείων (λεπίδες και αξίνες) από τους οικισμούς Κολχίδας και Γαλλικού (+/- 6000-3000 π.Χ.) (Προθήκη 1, επάνω και κάτω ράφι).

Μια ενδιαφέρουσα συλλογή από τα εκπληκτικά σε ποιότητα και σχήματα χάλκινα κοσμήματα της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, των γνωστών, βιβλιογραφικά, αρχαιολογικών θέσεων αυτής της περιόδου από την ευρύτερη περιοχή του Αξιού, παρουσιάζεται στη δεύτερη προθήκη του προθαλάμου. Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα κοσμήματα, γυναικείας κυρίως, καλαισθησίας και φιλαρέσκειας, όπως πολύσπειρα χάλκινα βραχιόλια, δακτυλίδια και περίαπτα, στη μορφή των οποίων αποδίδεται ιδιαίτερος συμβολισμός, που πιθανά σχετίζεται με τη θέση κοινωνικής ισχύος ή ιδιότητας των κατόχων τους. Τα περίαπτα ανήκουν σε ιδιόμορφες και χαρακτηριστικές κατηγορίες τύπων, διακρινόμενα σε αγκυρόμορφα (σε μορφή άγκυρας), πτηνόμορφα ή ζωόμορφα (σε ποικιλία ειδών) και σε αγγειόμορφα. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τα χάλκινα πυξιδόμορφα αντικείμενα, τα οποία ήταν εξαρτημένα από μεταλλικές ζώνες που αποτελούσαν μέρος της γυναικείας ενδυμασίας της εποχής με προσαρμοζόμενο καπάκι για την προστασία και την επαναληπτική χρήση του περιεχομένου του. (Προθήκη 2, επάνω και κάτω ράφι).

Στον προθάλαμο εκτίθενται ακόμη, λόγω ελλείψεως επαρκούς χώρου έκθεσης του Μουσείου, μία επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση ιππέα, τμήμα αττικής σαρκοφάγου με παράσταση νέων ανδρών και αλόγου, καθώς και τιμητικό ψήφισμα της πόλεως της Μορρύλου (Άνω Απόστολοι), προς τιμή του Μορρύλιου Παραμόνου, σε αναγνώριση της προσφοράς του στους κατοίκους και προσκυνητές του ιερού του Ασκληπιού, της περιοχής τους.

Η επόμενη αίθουσα (Β) περιλαμβάνει τεφροδόχα αγγεία από τον αρχαιολογικό χώρο του νεκροταφείου της Εποχής του Σιδήρου του Παλαιού Γυναικόκαστρου και κτερίσματα, όπλα, μαχαιρίδια, διπλούς πελέκεις και κοσμήματα, ενδεικτικά του φύλου των αποτεφρωμένων νεκρών, ενώ στις γωνίες της αίθουσας έγινε αναπαράσταση του τρόπου ενταφιασμού των τεφροδόχων αγγείων, εντός λίθινων κυκλικών περιβόλων και αγγείων ενσωματωμένων σε κτιστή τετράγωνη εξέδρα για να καταστεί περισσότερο εύληπτος από το κοινό. Παρουσιάζονται επίσης επιλεγμένα αγγεία που καλύπτουν όλο το σχηματολόγιο της κεραμικής και ενδεικτική κτέριση ανάλογα με τις ασχολίες και το φύλο των νεκρών.

Στη τελευταία αίθουσα (Γ) των ιστορικών χρόνων, το τμήμα της Ευρωπού περιλαμβάνει κτερίσματα από την έρευνα των νεκροταφείων της πόλης και με εποπτικό υλικό και μακέτες παρουσιάζεται η εξέλιξη της ταφικής τελετουργίας και οι ??επιβιώσεις?? των ταφικών εθίμων από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, καθώς αρκετά από αυτά αποτελούν παρακαταθήκη του ειδωλολατρικού κόσμου στον χριστιανισμό, ενδεδυμένα με την νοηματοδότηση της νέας θρησκείας.

Στο τμήμα του Παλατιανού κυριαρχεί το σύνταγμα των τεσσάρων αγαλμάτων του ηρώου των επωνύμων κατοίκων της πόλης, τους οποίους οι συμπολίτες τους λάτρευαν ως αφηρωισμένους νεκρούς. Σε επιτοίχιες προθήκες έχουν κατηγοριοποιηθεί και εκτίθενται ευρήματα και εργαλεία από τις καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, κατανεμημένα σε ενότητες όπως η κατοικία, ο γυναικωνίτης, η αγροτική ζωή και τέλος η θρησκεία.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς πραγματοποιείται σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ομάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Συντάκτης
Θώμη Σαββοπούλου