ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Κτίσθηκε το 1960 για να αντικαταστήσει το παλαιό μουσείο, που είχε κατασκευασθεί το 1902 και το οποίο καταστράφηκε στους σεισμούς του 1956. Η ανέγερση του νέου Μουσείου ολοκληρώνεται αυτήν την περίοδο.

Συλλογές που περιλαμβάνει:

Γλυπτά από την αρχαϊκή μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή.

Επιγραφές από την αρχαϊκή μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή.

Κεραμική και πήλινα ειδώλια από τη γεωμετρική μέχρι και την ελληνιστική εποχή.