ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
Αργαλειός ύφανσης ψάθας από την περιοχή Κομοτηνής
Η εμφάνιση του πλαστικού και η μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις δεκαετίες 1950 και 1960 έθεσαν την καλαθοπλεκτική σε τροχιά παρακμής, ώστε να έχει εκλείψει από τα πολλά παραδοσιακά της κέντρα.

Το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά ιδρύθηκε και διοικείται από την Θρακική Εταιρεία.

Στην Α΄ αίθουσα εκτίθενται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από τους καλαθοποιούς, τα εργαλεία τους, μήτρες καλαθιών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι φάσεις της πλοκής ενός καλαθιού από τη βάση μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Στην Β΄ αίθουσα έχουν τοποθετηθεί καλάθια ποικίλου μεγέθους και χρήσεων από διάφορα μέρη της Θράκης.

Στην Γ΄αίθουσα αναπαρίσταται μία γωνιά κατοικίας ενός καλαθοποιού με αντικείμενα καθημερινής χρήσης κατασκευασμένα από Ρωμά τεχνίτες.

Στην Δ΄αίθουσα παρουσιάζονται καλάθια των Ελλήνων του Εύξεινου Πόντου, των Πομάκων της ορεινής Ροδόπης καθώς και δείγματα ειδών πλεκτικής από την ανατολική Θράκη.
Συντάκτης
Διαμαντής Τριαντάφυλλος, Αρχαιολόγος