ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γραφική αναπαράσταση του νέου μουσείου στη Λάρισα
O Πλούτος των ευρημάτων από τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της και η επιθυμία προβολής της θεσσαλικής ιστορίας στάθηκαν η αφορμή για τη δημιουργία του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Το 1984 προκηρύχθηκε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση του Μουσείου, από τον οποίο αναδείχθηκε και εφαρμόστηκε η μελέτη του αρχιτέκτονα Π. Φωτιάδη και των συνεργατών του. Η θεμελίωση του κτηρίου έγινε το 1996 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2006. Το Μουσείο είναι χτισμένο στο λόφο «Μεζούρλο», σε μία πευκόφυτη έκταση 54 στρεμμάτων, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Λάρισας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η αφήγηση της μόνιμης έκθεσης αναπτύσσεται πάνω στους άξονες της χρονολογικής εξιστόρησης, της γεωγραφικής κατανομής και της ειδικής θεματολογίας. Αρθρώνεται σε 11 ενότητες και παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά ευρήματα του θεσσαλικού πολιτισμού από την Παλαιολιθική Εποχή έως τον 19ο αιώνα. Η προσέγγιση αυτής της διαδρομής στο χρόνο και τον χώρο γίνεται μέσα από τις έννοιες: κοινωνία, κράτος, θεσμοί, εξουσίες.

Η μόνιμη έκθεση του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013»
Συντάκτης
Στέλλα Κατακούτα