ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη αυλής του μουσείου
Η νέα Έκθεση περιλαμβάνει τρεις ενότητες που αφορούν μέρος της αρχαίας Αχαΐας Φθιώτιδος (νεότερη επαρχία Αλμυρού). Εκτίθενται ευρήματα προϊστορικών χρόνων και προβάλλονται οι αρχαίες πόλεις των Φθιωτίδων Θηβών και της Άλου.

Στην κεντρική αίθουσα Α εκτίθενται ευρήματα από την αρχαία πόλη των Φθιωτίδων Θηβών. Η αίθουσα οργανώνεται σε τρία επιμέρους σύνολα, που καλύπτουν το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της πόλης. Το πρώτο αφορά τα δημόσια κτίρια με ευρήματα από το άριστα σωζόμενο αρχαίο Θέατρο που λειτούργησε από τα ελληνιστικά ως τα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς και από τα ιερά της Πολιάδας Αθηνάς (6ος-2ος π.Χ. αιώνας) και του Ασκληπιού (4ος π.Χ.-1ος μ.Χ. αιώνας). Το δεύτερο, αφορά την πολεοδομία και την κατοίκηση από τα ελληνιστικά ως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ το τρίτο αφορά την ταφική αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα από τα αρχαϊκά ως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Στην αίθουσα Β εκτίθενται αντικείμενα της Νεολιθικής περιόδου από ανασκαφές ή περισυλλογές από αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Αλμυρού. Η Μέση Εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύεται από μικρής έκτασης ανασκαφή στη θέση Καστράκι Ξενιάς, που αποκάλυψε τμήμα αψιδωτής οικίας με τοιχοποιία κατά το σύστημα της «ιχθυάκανθας». Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται επίσης ευρήματα από το εκτεταμένο νεκροταφείο των Τύμβων της Βουλοκαλύβας, όπου χρησιμοποιείται η πρακτική της καύσης των νεκρών. Το πλήθος των ευρημάτων πιστοποιεί την ύπαρξη σημαντικού οικισμού στην περιοχή με διάρκεια από τα πρωτογεωμετρικά ως και τα αρχαϊκά χρόνια.

Η αίθουσα Γ είναι αφιερωμένη στην ελληνιστική πόλη της Άλου. Αγγεία που παράγονταν σε τοπικά εργαστήρια, ειδώλια, σιδερένια και χάλκινα εργαλεία ενημερώνουν για τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων με τη γεωργία και την αλιεία. Νομίσματα χάλκινα και αργυρά πληροφορούν για τις εμπορικές σχέσεις της Άλου με άλλες γειτονικές πόλεις.

Στο Μουσείο Αλμυρού διοργανώνονται μουσικές αλλά και επιστημονικές εκδηλώσεις, εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες της περιοχής Αλμυρού, οργανώνονται εικαστικές εκθέσεις. Παράλληλα πραγματοποιούνται οργανωμένες θεματικές ενημερωτικές περιηγήσεις των επισκεπτών και επετειακές πολιτιστικές δράσεις.Βιβλιογραφία

* Μαλακασιώτη, Ζ. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού - Περιγραφή, "ΟΔΥΣΣΕΥΣ", Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ανακτήθηκε 14/5/2018. * Μαλακασιώτη, Ζ. Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού - Εκθέσεις, "ΟΔΥΣΣΕΥΣ", Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Ανακτήθηκε 14/5/2018. * Εκατό χρόνια Μουσείο Αλμυρού, Ιστοσελίδα περιοδικού Αρχαιολογία. Ανακτήθηκε 14/5/2018. * Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, Ιστοσελίδα της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς». Ανακτήθηκε 14/5/2018.
Συντάκτης
Έλσα Νικολάου, Αρχαιολόγος