ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Άποψη αυλής του μουσείου
Το νεοκλασικό κτήριο του Μουσείου Αλμυρού είναι ίσως το μοναδικό αρχαιολογικό Μουσείο στην Ελλάδα που ιδρύθηκε χάρη στη διάθεση κοινωνικών ομάδων να εμπλακούν στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής τους.

Συγκεκριμένα, χάρη στη δράση της Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυς» η οποία συστήθηκε το 1896 από μια ομάδα φιλάρχαιων επιστημόνων, λογίων και ευπόρων αστών της περιοχής, με «ψυχή» της τον Νικόλαο Γιαννόπουλο. Σκοπό είχε την περισυλλογή αρχαιοτήτων, χειρογράφων και βιβλίων ως συνεισφορά στην τεκμηρίωση της ιστορίας της περιοχής και γενικότερα της Θεσσαλίας.
Συντάκτης
Έλσα Νικολάου, Αρχαιολόγος