ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού

 
Προθήκη πήλινων ειδωλίων
Το σκεπτικό που οδήγησε στην οργάνωση της έκθεσης του Μουσείου Αλμυρού ήταν να καταστεί ο επισκέπτης κοινωνός και γνώστης της κοινωνικοπολιτικής και πολιτιστικής εξέλιξης της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη Νεολιθική Εποχή έως τα Ρωμαϊκά Χρόνια στην περιοχή της τετραρχίας της Αχαϊκής Φθιώτιδας.

Οι αίθουσες φωτίζονται με τεχνιτό φωτισμό που τονίζει τις λεπτομέρειες των ευρημάτων, τα οποία είναι τοποθετημένα σε βιτρίνες. Η μεγάλη κεντρική αίθουσα περιέχει γλυπτά και μικροτεχνήματα από την πόλη και τα νεκροταφεία της πόλης των Φθιωτίδων Θηβών, από τον 6ο αι. π.Χ. έως το τέλος του 4ου αι. π.Χ. Δεσπόζουν τα μαρμάρινα γλυπτά κεφάλια, αφιερωμένα στον Ασκληπιό και την Αθηνά και τα οποία προέρχονται από ιερά των θεοτήτων αυτών και αντιπροσωπεύουν πιθανά τοπικά εργαστήρια. Στη δεύτερη αίθουσα σε καλαίσθητες βιτρίνες και με τον σχετικό πάντα σχολιασμό εκτίθενται προϊόντα της καθημερινής ζωής από την αρχαία Άλο. Στην τρίτη αίθουσα ευρήματα οργανωμένα σε ομοειδείς ενότητες δίνουν στοιχεία για τη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων στη Νεολιθική εποχή, όπως εκείνα των οικισμών στις μαγούλες Ζερέλια, Αηδινιώτικη, Αλμυριώτικη. Στην αίθουσα αυτή ξεχωρίζουν τα ευρήματα (αγγεία - κοσμήματα) και ιδιαίτερα ο οπλισμός της Εποχής του Σιδήρου (9ος και 8ος αι. π.Χ.) που προέρχονται από ταφικούς τύμβους, όπου οι νεκροί καίγονταν στην πυρά. Οι ταφικοί τύμβοι συστήνουν ένα νεκροταφείο βόρεια της ελληνιστικής πόλης της Άλου και σχετίζονται με το πολιτισμικό παρελθόν της.

Τέλος σε ξεχωριστή αίθουσα του μουσείου είναι οργανωμένη η βιβλιοθήκη της Φιλαρχαίου Εταιρείας "Όθρυς", που είναι ανοικτή στους μελετητές. Όλα αυτά αποτελούν μια προσφορά στους κατοίκους του Αλμυρού αλλα και γενικά στους αρχαιόφιλους που φθάνουν ως εδώ.
 
 
Συντάκτης
Ζ. Μαλακασιώτη, αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Ανασκαφές στην πόλη των Φθιωτίδων Θηβών
Αγγεία, νομίσματα, γλυπτά, εργαλεία των Κλασικών και Ελληνιστικών Χρόνων, από τα νεκροταφεία και την πόλη.

- Ανασκαφές στην πόλη της Άλου
Ευρήματα που σχετίζονται με με την καθημερινή ζωή και τις δοξασίες των κατοίκων.

- Ευρήματα της περιοχής από την Νεολιθική περίοδο ως τα Ρωμαϊκά χρόνια
Στην αίθουσα - ενότητα αυτή στόχος είναι να παρουσιαστούν με χρονολογική αλληλουχία και ομοειδείς ενότητες, αντικείμενα που προέρχονται από διάφορες ανασκαφές της περιοχής ή αποτελούν τυχαία ευρήματα.
 

Ωράριo:
Χειμερινό:
08:00-15:00
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Προθηκές πλαστικής
Προθήκες κεραμικής
Προθήκη λίθινων εργαλείων
Προθήκες εργαλείων και κεραμικής
Προθήκη πήλινων ειδωλίων και κεραμικής