ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
Εκθέσεις
| Περιγραφή | | Εκθέματα |

Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού

 
Προθήκη πήλινων ειδωλίων
Η νέα Έκθεση περιλαμβάνει τρεις ενότητες που αφορούν μέρος της αρχαίας Αχαΐας Φθιώτιδος (νεότερη επαρχία Αλμυρού). Εκτίθενται ευρήματα προϊστορικών χρόνων και προβάλλονται οι αρχαίες πόλεις των Φθιωτίδων Θηβών και της Άλου.

Στην κεντρική αίθουσα Α εκτίθενται ευρήματα από την αρχαία πόλη των Φθιωτίδων Θηβών. Η αίθουσα οργανώνεται σε τρία επιμέρους σύνολα, που καλύπτουν το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της πόλης. Το πρώτο αφορά τα δημόσια κτίρια με ευρήματα από το άριστα σωζόμενο αρχαίο Θέατρο που λειτούργησε από τα ελληνιστικά ως τα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς και από τα ιερά της Πολιάδας Αθηνάς (6ος-2ος π.Χ. αιώνας) και του Ασκληπιού (4ος π.Χ.-1ος μ.Χ. αιώνας). Το δεύτερο, αφορά την πολεοδομία και την κατοίκηση από τα ελληνιστικά ως τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια, ενώ το τρίτο αφορά την ταφική αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα από τα αρχαϊκά ως τα ρωμαϊκά χρόνια.

Στην αίθουσα Β εκτίθενται αντικείμενα της Νεολιθικής περιόδου από ανασκαφές ή περισυλλογές από αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Αλμυρού. Η Μέση Εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύεται από μικρής έκτασης ανασκαφή στη θέση Καστράκι Ξενιάς, που αποκάλυψε τμήμα αψιδωτής οικίας με τοιχοποιία κατά το σύστημα της «ιχθυάκανθας». Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται επίσης ευρήματα από το εκτεταμένο νεκροταφείο των Τύμβων της Βουλοκαλύβας, όπου χρησιμοποιείται η πρακτική της καύσης των νεκρών. Το πλήθος των ευρημάτων πιστοποιεί την ύπαρξη σημαντικού οικισμού στην περιοχή με διάρκεια από τα πρωτογεωμετρικά ως και τα αρχαϊκά χρόνια.

Η αίθουσα Γ είναι αφιερωμένη στην ελληνιστική πόλη της Άλου. Αγγεία που παράγονταν σε τοπικά εργαστήρια, ειδώλια, σιδερένια και χάλκινα εργαλεία ενημερώνουν για τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων με τη γεωργία και την αλιεία. Νομίσματα χάλκινα και αργυρά πληροφορούν για τις εμπορικές σχέσεις της Άλου με άλλες γειτονικές πόλεις.

Στο Μουσείο Αλμυρού διοργανώνονται μουσικές αλλά και επιστημονικές εκδηλώσεις, εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες της περιοχής Αλμυρού, οργανώνονται εικαστικές εκθέσεις. Παράλληλα πραγματοποιούνται οργανωμένες θεματικές ενημερωτικές περιηγήσεις των επισκεπτών και επετειακές πολιτιστικές δράσεις.
 
 
Συντάκτης
Έλσα Νικολάου, Αρχαιολόγος
 
 

Ενότητες της Έκθεσης
 
- Ανασκαφές στην πόλη των Φθιωτίδων Θηβών
Αγγεία, νομίσματα, γλυπτά, εργαλεία των Κλασικών και Ελληνιστικών Χρόνων, από τα νεκροταφεία και την πόλη.

- Ανασκαφές στην πόλη της Άλου
Ευρήματα που σχετίζονται με με την καθημερινή ζωή και τις δοξασίες των κατοίκων.

- Ευρήματα της περιοχής από την Νεολιθική περίοδο ως τα Ρωμαϊκά χρόνια
Στην αίθουσα - ενότητα αυτή στόχος είναι να παρουσιαστούν με χρονολογική αλληλουχία και ομοειδείς ενότητες, αντικείμενα που προέρχονται από διάφορες ανασκαφές της περιοχής ή αποτελούν τυχαία ευρήματα.
 

Ωράριo:
Χειμερινό:
08:00-15:00
Άλλες φωτογραφίες της έκθεσης
Προθήκες πλαστικής
Προθήκες κεραμικής
Προθήκη λίθινων εργαλείων
Προθήκες εργαλείων και κεραμικής
Προθήκη πήλινων ειδωλίων και κεραμικής